0 Εκφράσεις και μια παροιμιακή φράση που λέγονται στην Αγιάσο


Εκφράσεις που λέγονται στην Αγιάσο
Τι κάν’ς;
Ανθώ τσι δένω τσι καρδιές μαρένου

Τι θα γέν’;
Τ’ παπά του γέν


Τι κάν’ς;
Αδράχτ’, μπαμπάτσ’, μαλί

και μια
παροιμιακή φράση που λέγεται στην Αγιάσο

Ε μας φτάν’ γι πίνα μας τρώμας τσι γι κατίνα μας
read more "Εκφράσεις και μια παροιμιακή φράση που λέγονται στην Αγιάσο"
 
>