0 Υπενθύμιση

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν οικονομικά για την επένδυση με χαλιά στο Ιερό Παλεσβιακό Προσκύνημα Παναγίας Αγιάσου μπορούν τα δώσουν τα χρήματά τους στο γραφείο του Ιερού Προσκυνήματος στους ιερείς ή στον κύριο Καμαρό αναφέροντας ότι είναι για τα χαλιά.


read more "Υπενθύμιση"

0 Ο Νέος Ξενώνας της Αγιάσου

Ο Νέος Ξενώνας είναι ένα μεγάλο και παράξενο κτίριο που δεσπόζει στο κέντρο περίπου της κωμόπολης της Αγιάσου. Είναι εντελώς διαφορετικό από τα υπόλοιπα κτίσματα του οικισμού και το μοναδικό μέσα στο χωριό που αντί για κεραμοσκεπή έχει μια μεγάλη ταράτσα. Αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Εκκλησίας της Παναγίας Αγιάσου και το διαχειρίζεται η εκάστοτε Διοικούσα Επιτροπή της.
Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3322/54761/10.11.1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύτηκε στο 2118/Β΄/6.12.1999 ΦΕΚ, το κτίριο του Νέου Ξενώνα χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης, γιατί αποτελεί αξιόλογο δείγμα εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής, σημαντικό για το χώρο της Αγιάσου και γενικότερα για την ιστορία της αρχιτεκτονικής. Η κατάθεση του θεμέλιου λίθου έγινε το 1927 και η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε το 1935.
Η πρώτη ιδέα για την ανέγερσή του τίθεται για πρώτη φορά στις 19 Φεβρουαρίου 1926, από τον τότε μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιάκωβο τον Α΄, τον από Δυρραχίου. Είναι συνέπεια της μεγάλης ανάγκης που υπήρχε για τη στέγαση των πολυάριθμων προσκυνητών που προσέρχονταν στην Αγιάσο, ιδιαίτερα κατά το Δεκαπενταύγουστο. Για διάφορους λόγους η απόφαση αυτή δεν υλοποιήθηκε. Το οικόπεδο που είχε επιλεγεί ήταν κοινοτικό, ο αρμόδιος νομομηχανικός το χαρακτήρισε ως ακατάλληλο και το τότε κοινοτικό συμβούλιο δεν ενέκρινε την παραχώρησή του στην Εκκλησία.
Η ανάγκη όμως για τη στέγαση των πολυπληθών προσκυνητών φαίνεται ότι ήταν πολύ μεγάλη. Γιατί αμέσως μετά τις πανηγυρικές εκδηλώσεις της ίδιας χρονίας, στις 24 Αυγούστου 1926, το εκκλησιαστικό συμβούλιο, πάλι με πρόταση του ίδιου του μητροπολίτη, επανέρχεται στην ιδέα της ανέγερσης νέου ξενώνα, σε άλλο οικόπεδο αυτή τη φορά. Και το νέο οικόπεδο όμως είχε τα δικά του προβλήματα. Πρέπει να ήταν εκκλησιαστικό και επί Τουρκοκρατίας λειτουργούσε σε κάποιο κτίσμα του το «Παρθεναγωγείο» της κωμόπολης. Αργότερα το σχολείο μεταφέρεται σε άλλο κτίριο και το οικόπεδο μάλλον παραχωρείται στη νεοσύστατη ελληνική κοινότητα της Αγιάσου, η οποία έπρεπε τώρα να το ξαναδώσει στην Εκκλησία.
Το κοινοτικό συμβούλιο αυτή τη φορά αντιμετωπίζει θετικά το αίτημα της Εκκλησίας για τη δωρεά του οικοπέδου. Γίνονται οι σχετικές ενέργειες και στις 4 Ιανουαρίου 1927 από το Υπουργείο Εσωτερικών κοινοποιήθηκε η έγκριση της δωρεάς, που δημοσιεύτηκε μάλιστα στο με αριθμό 396 ΦΕΚ της 6ης Νοεμβρίου 1926. Οι εργασίες όμως για την ανέγερση του νέου ξενώνα δεν άρχισαν αμέσως. Χρειάσθηκε να ξεπεραστούν και κάποιες άλλες δυσκολίες ως προς την κυριότητα του οικοπέδου και να πληρωθούν κάποια σημαντικά για την εποχή ποσά ως αποζημιώσεις, ιδιαίτερα προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Εκπαιδευτικής Προνοίας Αγιάσου η οποία διεκδικούσε την κυριότητα του οικοπέδου, προφανώς λόγω του προϋπάρξαντος «Παρθεναγωγείου».
Κι έτσι φθάνουμε στο Μάρτιο του 1928. Το εκκλησιαστικό συμβούλιο με την 9/4-3-1928 απόφασή του «διορίζει ως επιστάτην της όλης εργασίας τον εκ του εκκλ. συμβουλίου αξιότιμον κ. Ευστρ. Κύπριον και ως εργοδηγόν του σχεδίου του ρηθέντος νέου ξενώνος τον κ. Βασ. Χατζηεμμανουήλ, ενώ η διαχείριση της εργασίας και η πληρωμή των εργατών και διαφόρων εξόδων θα γίνεται δι’ ιδιαιτέρων καταστάσεων, επί αποδόσει λογ/σμού εις την Ι. Μητρόπολιν».
Ύστερα από καθυστέρηση ενός χρόνου, οι εργασίες της ανέγερσης του κτιρίου πρέπει να άρχισαν εντατικά, με απασχόληση πλήθους εργατών. Με δεδομένο ότι μέχρι τότε όλες οι κατασκευές του χωριού γίνονταν με ξύλινα δάπεδα, η απόφαση να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά το οπλισμένο σκυρόδεμα για το ν. ξενώνα, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως πρωτοποριακή. Γι αυτό και αποφασίζεται στη συνέχεια να προσκληθεί ο ειδικός μηχανικός Ι. Αναστασόπουλος, εργολάβος δημοσίων έργων, ο οποίος την ίδια εποχή κατασκεύαζε το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, να αναλάβει την εκτέλεση της εργασίας. Αρχιτέκτονας του έργου ήταν ο Ασημ. Φούσκας. Με την υπ’ αρ. 13/12-7-1935 απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου εγκρίνεται η κατασκευή της ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης του κτιρίου. Αν σκεφτούμε ότι ο εξηλεκτρισμός της χώρας, γενικότερα, άρχισε μετά το 1960, διαπιστώνουμε ότι η Αγιάσος και στον τομέα αυτόν προηγείτο σημαντικά.
Φαίνεται όμως ότι το κτίριο δεν ήταν τυχερό να λειτουργήσει ως ξενώνας. Σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, εγκαταστάθηκε στον α΄ όροφο του κτιρίου η Χωροφυλακή και αργότερα το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα, και στο β΄ όροφο στεγάστηκαν κατά καιρούς το Ειρηνοδικείο, το Αγρονομείο και το Δασαρχείο Αγιάσου. Μεταγενέστερα στο ισόγειο του κτιρίου στεγάστηκαν Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, ο Αγροτομεταποιητικός Συνεταιρισμός Γυναικών Αγιάσου και το Υποθηκοφυλακείο Αγιάσου και στο β΄ όροφο το Δημαρχείο Αγιάσου, οι υπηρεσίες του οποίου το 2002 μεταστεγάστηκαν σε ιδιόκτητο δημοτικό κτίριο και έκτοτε παραμένει κενός.
Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από τα πρακτικά του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Αγιάσου και καταγράφηκαν από το δάσκαλο και διατελέσαν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Προσκυνήματος Παναγίας Αγιάσου Γεώργιο Ευστρ. Λιάκατο.


Άποψη του Νέου Ξενώνα από τη Φαμάκα
Άποψη του Νέου Ξενώνα από τη Φαμάκα
Άποψη του Νέου Ξενώνα από το Σταυρί.
Σε πρώτο πλάνο ο Ταξιάρχης
Άποψη του Νέου Ξενώνα από το Σταυρί.
Σε πρώτο πλάνο ο Ταξιάρχης
Άποψη του χιονισμένου Ολύμπου
από την ταράτσα του Νέου Ξενώνα
Η ανατολική πλευρά του κτιρίου που βλέπει στο Σταυρί
Η πρόσοψη και αριστερά η ταράτσα
που βλέπει στον κεντρικό δρόμο του χωριού
Η πρόσοψη του κτιρίου
Ο πυργίσκος της ταράτσας και δεξιά η σειρήνα
Ο χαρακτηριστικός πυργίσκος της ταράτσας
που παραπέμπει σε έπαλξη μεσαιωνκού κάστρου
Οι χαρακτηριστικές καμινάδες περιμετρικά της
ταράτσας και στο βάθος ο νεφοσκεπής χιονισμένος Όλυμπος
φωτογραφίες - κείμενο κύριου Παναγιώτη Κουτσκουδή
read more "Ο Νέος Ξενώνας της Αγιάσου"

0 Προσοχή: Χωρίς ρεύμα πολλά χωριά της Λέσβου την Κυριακή

Διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί την Κυριακη 28/02 και απο ωρα 06:00 εως 11:00 σε διάφορες περιοχές της Λέσβου λόγω εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

Αναλυτικά:

Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Σκοπός διακοπής
28/2/2016 6:00:00 πμ
28/2/2016 11:00:00 πμ
ΑΓΙΑΣΟΥ
ΟΥΤΖΑ - ΠΑΓΑΝΗ - ΠΥΡΓΙ - ΚΕΔΡΟ - ΛΑΡΣΟΣ - ΝΤΙΠΙ - ΣΥΚΟΥΝΤΑ - ΙΠΠΕΙΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΑ - ΑΣΩΜΑΤΟΣ - ΑΓΙΑΣΟΣ - ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΣ - ΜΥΧΟΥ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ - ΕΥΡΕΙΑΚΗ - ΠΕΡΑΜΑ - ΠΥΡΓΟΙ ΜΕΣΑΓΡΟΥ - ΦΤΕΛΙΑ - ΑΥΛΩΝΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ - ΠΛΑΚΑΔΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΣ - ΜΕΣΑΓΡΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΚΑΡΙΩΝΑΣ - ΤΑΡΤΙ
Κατασκευές
read more "Προσοχή: Χωρίς ρεύμα πολλά χωριά της Λέσβου την Κυριακή"

0 ΤΑ ΣΑΝΤΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΣΤΟ ΠΛΩΜΑΡΙ

φωτογραφίες κύριου Παναγιώτη Σκορδά
read more "ΤΑ ΣΑΝΤΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΣΤΟ ΠΛΩΜΑΡΙ"

0 Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Με την παρουσία του περιφερειακού συμβούλου Κυριάκου Πετρέλλη του αντιδημάρχου Μανώλη Αρμενάκα, της προέδρου Λίτσας Βάμβουρα και του αντιπροέδρου της δημοτικής ενότητας Πλωμαρίου Γιώργου Μιχαλέλλη, της προέδρου της δημοτικής κοινότητας Παπάδου Ρούλας Πρωτούλη, του προέδρου του Φορέα Ανάπτυξης Πλωμαρίου  Γαβριήλ Χαλδέζου, του προέδρου του Παγγεραγωτικού Συλλόγου  Γιώργου Ζορμπά, του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Αριστείδη Καλάργαλη, των ιερέων Ευσταθίου Μεταξή, Βασιλείου Χαρέλλη και Εμμανουήλ Μανωλέλλη, του βραβευμένου τυποποιητή ελαιολάδου Νίκου Καλαμποκά, των διευθυντών του Λυκείου, Γυμνασίου και Γ΄. δημοτικού σχολείου Πλωμαρίου  Γρηγόρη Καλδέλλη, Μαρίας Γεωργακοπούλου και Γιώργου Φωτεινού, του ποιητή Τάκη Συρέλλη  και πολύ κόσμου πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η τελετή επαναλειτουργίας της ανακαινισμένης αίθουσας της ΛΕΣΧΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ  καθώς και η παρουσίαση του τεύχους 2016 του Λεσβιακού Ημερολογίου.
Στην αρχή ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοφών Μαυραγάνης, περιστοιχιζόμενος από τα μέλη του δ.σ.  Θεολόγου Πατερέλη, Γιάννη Λαγουτάρη και Γεωργίας Φράγκου, αναφέρθηκε στο ιστορικό της «Λέσχης»  και στα επιτεύγματα των τελευταίων χρόνων καθώς και στους θεσμούς που δημιούργησε, παίρνοντας την ευκαιρία από την παρουσία του ποιητή Τάκη Συρέλλη να μετάσχει στην εκδήλωση που διοργανώνεται με την φροντίδα της συμβούλου κυρίας Φράγκου, για την παγκόσμια ημέρα ποίησης στις 21 Μαρτίου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εκτέλεση των δύο τελευταίων προγραμμάτων της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος και της ανακαίνισης της αίθουσας, τονίζοντας την πολύτιμη βοήθεια που είχε από την Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου α.ε. Τόνισε μάλιστα με έμφαση πως η ανακαίνιση συνέπεσε με τα 100 χρόνια από την ανέγερση της αίθουσας που έγινε το 1915.
Κλείνοντας ευχαρίστησε όσους τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση  και τον αντιδήμαρχο για την φροντίδα του μα μεταφέρει με όχημα του Δήμου Λέσβου το συγκρότημα των σαντουριών από την Αγιάσο.
Κλείνοντας υπογράμμισε πως μαζί με τον γιορτασμό της ανακαίνισης μιας αίθουσας που υπηρετεί τον πολιτισμό και την πνευματική ανάπτυξη σχεδιάστηκε η παρουσίαση  του νέου τεύχους του Λεσβιακού Ημερολογίου, που αποτελεί κι αυτό ένα αποτύπωμα της λεσβιακής πνευματικής παραγωγής.
Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο αντιδήμαρχος Πλωμαρίου Μανώλης Αρμενάκας που μεταφέροντας τον χαιρετισμό και τα συγχαρητήρια του δημάρχου για την πραγματοποίηση του έργου αυτού που διέσωσε ένα ιστορικό κτίριο της πόλης διαβεβαιώνοντας ότι ο Δήμος και αυτός προσωπικά θα είναι αρωγοί τέτοιων προσπαθειών.
Τον χαιρετισμό, τις ευχές  και την λύπη του γιατί δεν μπόρεσε να παραστεί στην εκδήλωση του βουλευτή Γιώργου Πάλλη, μετέφερε στο ακροατήριο ο Στρατής Ψαρράς και ακολούθησε ο γενικός διευθυντής της ΕΤΑΛ α.ε.  Τάσος Περιμένης που εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του για το επιτευχθέν έργο, μίλησε για την επιμονή των μελών του δ.σ. της «Λέσχης» να πραγματώσουν το όνειρό τους, που ήταν η διάσωση και του κτιρίου και του πολιτιστικού βάρους που κουβαλάει μαζί του. Υποσχόμενος τελικά  ότι η επόμενη δράση πάνω σε πολιτιστικά θέματα της ΕΤΑΛ θα εξαγγελθεί από αυτήν την αίθουσα, που όπως χαρακτηριστικά είπε, την θεωρεί σπίτι του.
Αμέσως μετά την ομιλία ο πρόεδρος του σωματείου του πρόσφερε ως δώρο ένα στυλό μελάνης, «για να υπογράφει», όπως είπε «κι άλλες τέτοιες καλές συμβάσεις».
Ακολούθησε η παρουσίαση  του νέου τεύχους του Λεσβιακού Ημερολογίου από τον καθηγητή του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης Αθανάσιο Καλαμάτα που αφού αναφέρθηκε συνοπτικά στις εκδόσεις ανάλογων ημερολογίων που αποτελούν ιστορικά ντοκουμέντα γιατί αποτυπώνουν κάθε πτυχή της πνευματικής και πολιτιστικής δράσης των τόπων στους οποίους εκδίδονται, επαίνεσε την προσπάθεια του παριστάμενου επιμελητή της ύλης του Παναγιώτη Σκορδά και επισήμανε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη του, κείμενα της έκδοσης.
Την σκυτάλη πήρε ο Π. Σκορδάς που εκπροσωπώντας και το δ.σ. του Αναγνωστηρίου Αγιάσου μετέφερε τον χαιρετισμό  και τα συγχαρητήριά του, διαβάζοντας στην συνέχεια ένα απόσπασμα από το διήγημα του Ξεν. Μαυραγάνη «Ακούραστος οδοιπόρος» που δημοσιεύεται στο Λεσβιακό Ημερολόγιο κι ένα  αδημοσίευτο ποίημα του Τάκη Συρέλλη.
Η όλη εκδήλωση αργά το βράδυ έκλεισε με το επταμελές συγκρότημα σαντουριών τους Αναγνωστηρίου Αγιάσου, που μέχρι αργά το βράδυ ψυχαγώγησαν και ενθουσίασαν το κοινό.
Καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης στην οθόνη προβάλλονταν κείμενο του δ.σ. του σωματείου, με το οποίο διατυπώνονταν ευχαριστίες προς όλους όσους βοήθησαν την προσπάθεια.


read more "Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ"

0 Σύλληψη 56χρονου με ναρκωτικά στην Αγιασο Λέσβου

Σύλληψη ατόμου για κατοχή ναρκωτικών. Το Σάββατο (20-02-2016) το βράδυ, συνελήφθη στην Αγιάσο της Λέσβου από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. (Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, ένας 56χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία πλαστική συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς).

πηγή: lesvospost.com
read more "Σύλληψη 56χρονου με ναρκωτικά στην Αγιασο Λέσβου"

0 Συνελήφθη 31χρονος στην Αγιασο για κατοχή χασίς


Σύλληψη ατόμου για κατοχή ναρκωτικών. 
Την Παρασκευή (12-02-2016) το απόγευμα, συνελήφθη στην Αγιάσο της Λέσβου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Μυτιλήνης, ένας 31χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία (1) αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς).

read more "Συνελήφθη 31χρονος στην Αγιασο για κατοχή χασίς"

0 Εντός των τειχών…

Μετά το σεργιάνι στα ξωκλήσια της Αγιάσου ας ρίξουμε μια ματιά και εντός… των τειχών της κωμοπόλεως. Θρησκευτικό κέντρο του νησιού εδώ και αιώνες ο Ιερός Ναός και αργότερα το Ιερό Προσκύνημα της Παναγιάς (Κοίμησης Θεοτόκου) δεσπόζει στο κάτω μέρος του χωριού. Δυο προσκυνήματα στην Παναγιά την Αγιασώτισσα ισοδυναμούσαν με ένα προσκύνημα στους Αγίους Τόπους !!! Το καμπαναριό του ναού πυργώνεται σαν τσομπάνος στη μέση του κοπαδιού. Τα σπίτια σαν φοβισμένα πρόβατα στοιβάζονται γύρω του, αναζητώντας προστασία. Ανεβαίνοντας στο Καμπούδι συναντάς τη δεύτερη μεγάλη εκκλησία της Αγιάσου, την Αγιά Τριάδα, αντίγραφο της εκκλησίας της Παναγίας και άλλων τρίκλιτων βασιλικών του 18ου αιώνα. Δίπλα στο ονομαστό Αναγνωστήριο, μέσα σ ένα μικρό παράδεισο φωλιάζει η Αγιά Σωτήρα (Παρεκκλήσια Ζωοδόχου Πηγής και Αγάθωνος Εφεσίου), ο αφαλός του χωριού, αφού εδώ έφτιαξε τη σκήτη του ο ιερομόναχος Αγάθων ο Εφέσιος, που έφερε το 803 μ.Χ. από τα Ιεροσόλυμα την εικόνα της Παναγίας (Μήτηρ Θεού Αγία Σιών, εξ ου και Αγιάσος) κι εδώ χτίστηκε το πρώτο μοναστήρι, γύρω από το οποίο αναπτύχθηκε διαχρονικά ο οικισμός. Ο κομψός Ταξιάρχης στο Σταυρί, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στη Φαμάκα, ο Άγιος Παντελεήμων στο Μαυριώτη και άλλα παρεκκλήσια πιστοποιούν τη μεγάλη θρησκευτική ιστορία του ορεινού κεφαλοχωριού της νότιας Λέσβου.

Τμήμα της νότιας όψης του ναού, μέρος της πλακόστρωτης αυλής του 
και αριστερά οι μουσειακοί χώροι (Λαϊκό και Βυζαντινό Μουσείο) και το συνοδικό. 
(Φωτο Παναγιώτη-Μπερδούκα Κουλαξιζέλη)
Το παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων στον αύλειο χώρο του ναού.
Αριστερά τμήμα του ξενοδοχείου «Αγία Σιών»
και δεξιά τμήμα του ανακαινισμένου Νέου Ξενώνα (Χάνια)
Η Αγία Σωτήρα πριν το κόψιμο της μεγάλης καρυδιάς
που δέσποζε στο μέσον της αυλής της και πριν την επέκταση του αύλειου χώρου της
(φωτο Στρατή Ανδρικού)
Ο μικρός παράδεισος μέσα στον οποίο κουρνιάζει η Αγιά Σωτήρα.
Το κεραμιδί των πέτρινων οικοδομημάτων και το κοκκινοπράσινο
των φυτών που τα περιβάλλουν δένουν αρμονικά με το φαιοπράσινο
ένδυμα του φθινοπωρινού καστανιώνα
Η εσωτερική αγιογράφηση της Αγίας Σωτήρας (στο παρεκκλήσιο Αγάθωνος Εφεσίου) 
ιστορεί την έλευση του Αγάθωνα και τη γέννηση του χωριού. 
Ο Αγάθων Εφέσιος φέρνει την εικόνα της Παναγίας 
και τα άλλα ιερά κειμήλια από τα Ιεροσόλυμα και 
φτιάχνει στη σκήτη του στην πυκνόβλαστη Καρυά
Οι κάτοικοι των γύρω οικισμών μαζεύονται στη σκήτη
του Αγάθωνα για να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα.
Εκεί σιγά – σιγά μετοικούν, χτίζεται το πρώτο μοναστήρι
και δημιουργείται ο πρώτος οικιστικός πυρήνας της Αγιάσου
 
Ο Ταξιάρχης στο Σταυρί (φωτο Παναγιώτη-Μπερδούκα Κουλαξιζέλη).
Πιο κάτω φαίνεται το ξεχωριστό αρχιτεκτόνημα του Νέου Ξενώνα
και στο βάθος ο καταπράσινος καστανιώνας
Η Αγία Κατερίνα, ανηφορίζοντας από τον Κάτω Κάμπο
προς τα Σκαλούδια φωτο Παναγιώτη-Μπερδούκα Κουλαξιζέλη)
Άποψη του νότιου τμήματος του ναού
Η Αγία Βαρβάρα
Η Αγία Παρασκευή ντυμένη
στα άσπρα από το χιονιά
Η Αγία Παρασκευή στον Απέσο
Η Αγία Σωτήρα σήμερα
(φωτο Μπάμπη Καμαρού)
Η εκκλησία της Παναγίας με το καμπαναριό της στο κέντρο του χωριού.
Το νέο κωδωνοστάσιο, ύψους 25 μέτρων, χτίστηκε το 1952
Η εκκλησία της Παναγίας με το παλιό καμπαναριό
Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο κοιμητήριο της Περασιάς
Η πρόσοψη του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας
Η πρόσοψη του ναού και το καμπαναριό
Η πρόσοψη του ναού και το καμπαναριό
Ο Άγιος Γεώργιος (Καβίκος) στη Μπουτζαλιά
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στη Φαμάκα
Ο Άγιος Παντελεήμων
Ο Άγιος Παντελεήμων στο Μαυριώτη
Ο Ταξιάρχης στο Σταυρί
Σαν όνειρο
Το κομψό καμπαναριό της Αγίας Τριάδας
Το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου
στον αύλειο χώρο της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας
Το παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων
κείμενο - φωτογραφίες κύριου Παναγιώτη Κουτσκουδή

read more "Εντός των τειχών…"

0 Ανθρώπινες πινελιές στον καμβά της φύσης...

Η πίστη των χριστιανών στο Θεό, στην Παναγιά και στους αγίους της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας όπλισε τα ανθρώπινα χέρια με τη θέληση και τη δύναμη να χτίσουν πλειάδα μικρών ναϋδρίων στα βουνά και στους κάμπους, σε δημόσιες δασικές εκτάσεις ή και μέσα στα κτήματά τους, σε παρόδιες εύκολα προσβάσιμες τοποθεσίες ή σε απόμακρα σπανίως επισκέψιμα μέρη. Φυτρώνουν σα μανιτάρια στην αγροτική ύπαιθρο και προσθέτουν την ανθρώπινη πινελιά στον καμβά της φύσης. Μερικά απ’ αυτά είναι κομψοτεχνήματα λαϊκής αρχιτεκτονικής. Κάποια, που συνήθως έχουν ιστορία αιώνων, κοσμούνται με αγιογραφίες και εικόνες μεγάλης ιστορικής αξίας και συγκαταλέγονται στις βυζαντινές αρχαιότητες. Εκεί συνευρίσκονται οι πιστοί για να λειτουργήσουν στις γιορτές τους και να αναστήσουν τα πατροπαράδοτα έθιμα της λαϊκής λατρείας που διασώζονται στο διάβα των αιώνων, περιβεβλημένα πλέον με το δογματικό τύπο της χριστιανικής θρησκείας, να αποθέσουν τη θρησκευτική τους ευλάβεια, να ανάψουν το κερί της παράκλησης, να προσευχηθούν… Αλλά τα γραφικά ξωκλήσια δεν αποτελούν μόνο τόπο λατρείας των θρησκευόμενων ανθρώπων. Προσφέρονται για να ξαποσταίνουν κυνηγοί και φυσιολάτρες περιπατητές, για να σβήνουν στις κοινόχρηστες βρύσες τους οι δουλευτάδες της γης και οι εκδρομείς τη δίψα και τον κάματό τους, για να βρίσκουν οι άνθρωποι καταφύγιο σε περίπτωση απρόσμενης κακοκαιρίας… Στο σημερινό μας αφιέρωμα θα σεργιανίσουμε στα σημαντικότερα ξωκλήσια της περιφέρειας Αγιάσου. Φυσικά αρκετά ακόμα δεν απαθανατίστηκαν από το φωτογραφικό μου φακό, αλλά δοθείσης της ευκαιρίας η καταγραφή θα εμπλουτιστεί.

Άγιος Βασίλης
Άγιος Βασίλης
Άγιος Δημήτρης
Άγιος Δημήτρης
Άγιος Εφραίμ (Καρύνη)
Άγιος Ιωάννης Θεολόγος (Απέσος)
Άγιος Κωνσταντίνος
Άγιος Κωνσταντίνος 
Άγιος Νεκτάριος
(φωτο Συμεών Παπαγεωργίου)
Άγιος Πανέρας
(Νεομαρτύρων Αγίων Αναστασίου Πανέρα και Δημητρίου Μπεγιάζη)
Άγιος Πανέρας
Άγιος Ραφαήλ
(φωτο Συμεών Παπαγεωργίου)
Άγιος Ραφαήλ
Άγιος Σπυρίδωνας (Περίτονο)
Άγιος Σπυρίδωνας (Πόλες)
Άγιος Φίλιππος 
Άγιος Φανούριος
(Καστέλι)
Άγιος Φανούριος
(Καστέλι)
Άγιος Φανούριος Ξυλόκαστρου
(φωτο Σταύρου Ψαρρή)
Άγιος Χριστόφορος
(φωτο Στράτου Μ. Ανδρικού) 
Άι Στράτης
(Ταξιάρχης Μπιτζιλίων)
Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου
(Μεγάλη Λίμνη)
Αγία Ξενία
Αγία Σωτήρα Μεγάλης Λίμνης
(φωτο Συμεών Παπαγεωργίου)
Αύλειος χώρος Ιδρύματος Κοινωνικής Προνοίας
(Σανατόριο)
Ο Άγιος Γιάννης χιονισμένος
Ο σταυρός στην κορυφή
του Ολύμπου
Παναγιούδα (Πατιλδέλια)
Παναγιούδα Μπιτζιλίων
Παναγιούδα Μπιτζιλίων
Προφήτης Ηλίας
(Όλυμπος)
Ταξιάρχης (Καστέλι)
Ταξιάρχης Κόβελης
(φωτο Συμεών Παπαγεωργίου)
Το καμπαναριό του Ταξιάρχη στο Καστέλι
κείμενο - φωτογραφίες κύριου Παναγιώτη Κουτσκουδή
read more "Ανθρώπινες πινελιές στον καμβά της φύσης..."
 
>