0 Η ακαταμάχητη γοητεία της άσπρης πέτρας…

Οι δρόμοι της Αγιάσου καλύπτονται με λιθόστρωτο (άσπρη πέτρα) που λέγεται ντουσεμές. Επειδή ο οικισμός είναι επικλινής και οι βροχές συχνές, για να διευκολύνεται το ξενέρισμα των δρόμων, κατασκεύαζαν στη μέση τους αυλάκι (λαγκαδούρ’). Σε ίσα περίπου διαστήματα και κάθετα προς τη διεύθυνση του λιθόστρωστου έφτιαχναν τα κιγλίτσια, που έμοιαζαν με σκαλοπάτια. Η κατασκευή αυτή βοηθούσε τους πεζούς και τα ζώα να ανεβοκατεβαίνουν με μεγαλύτερη σιγουριά το καλντερίμι αντιμετωπίζοντας την απότομη κλίση ή την ολισθηρότητά του, ανέκοπτε την ορμή των όμβριων νερών που κυλούσαν στο λαγκαδούρ’ περιορίζοντας έτσι τις ζημιές από πλημμύρες και διατηρούσε τη συνοχή της πατουμένης μη επιτρέποντας την αποδόμησή της.
Ντουσεμέδες, αλλά διαφορετικής κατασκευής, κοσμούν ακόμα πολλά χωριά της λεσβιακής υπαίθρου. Τις τελευταίες δεκαετίες καθιερώθηκε η χρήση κυβόλιθων των Μυστεγνών (παβέδων). Οι μέθοδοι κατασκευής δείχνουν πολλές ομοιότητες με τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θράκη και τη Μικρά Ασία. 
Στην Αγιάσο διατηρούνται ακόμα σχεδόν αναλλοίωτοι στο διάβα του χρόνου πολλοί χορταριασμένοι ντουσεμέδες (πατουμένις), ιδιαίτερα στη γραφικότατη και πολυτραγουδισμένη συνοικία της Μπουτζαλιάς. Με την πολύχρονη χρήση η επιφάνειά τους λειάνθηκε τόσο πολύ που η λευκή μαρμαρόπετρα αντανακλά τις ακτίνες του ήλιου σαν καθρέφτης! Το σημερινό σεργιάνι θα μας πείσει για την ακαταμάχητη γοητεία της άσπρης πέτρας…

(Φωτογραφία Σίμου Χουτζαίου)
(Φωτογραφία Σίμου Χουτζαίου)
Αγιά Τριάδα. Νίκου Σηφουνάκη.
ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά.
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984
 
Νίκου Σηφουνάκη.
ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά.
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984
Καρυά. Το πιο πράσινο λιθόστρωτο του χωριού!
Θυμίζει περισσότερο πατουμένη σε βουνό παρά σε οικισμό!
Πατουμέν' με λαγκαδούρ' και κιγλίτσια.
(Νίκου Σηφουνάκη. ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά.
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984.)
Πατουμέν' με λαγκαδούρ' και κιγλίτσια.
(Νίκου Σηφουνάκη. ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά.
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984)

Κλιμακωτό με λιθόστρωτο στα Χάνια. 
(Νίκου Σηφουνάκη. ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά. 
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984.)
Νίκου Σηφουνάκη.
ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά.
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984.
 
Νίκου Σηφουνάκη.
ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά.
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984.
Χάνια (Νίκου Σηφουνάκη. 
ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά. 
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984.)
Σταυρί (Νίκου Σηφουνάκη. 
ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά. 
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984. )
Μπουτζαλιά (Νίκου Σηφουνάκη.
ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά.
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984.)
Σταυρί (Νίκου Σηφουνάκη.
ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά.
 Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984.)
Σταυρί (Νίκου Σηφουνάκη.
ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά.
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984.)
Άγιος Γεώργιος (Καβίκος)
Μπουτζαλιάς
Αγιά Τριάδα.
(Φωτογραφία Σίμου Χουτζαίου.)
Ακατασκευασμένο λιθόστρωτο στην Αγριά.
(Φωτογραφία Στρατή Τσουλέλη.) 
Απέσος 
Απέσος 
Απέσος
Απέσος 
Απέσος 
Απέσος προς Κήπο Παναγίας
Απέσος
Αυλή Αγιάς Σωτήρας
Αυλή Αγιάς Σωτήρας
Αυλή Αγιάς Σωτήρας
Αφλουγή στη γειτονιά
(Φωτογραφία Σίμου Χουτζαίου.)
Διακοσμητικός ρόδακας
στην αυλή της Αγίας Σωτήρας
Κήπος Γλεζέλη (Νίκου Σηφουνάκη.
ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά.
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984.) 
Καρυά
Καρυά
Κεραμίδα 
Κεραμίδα
Λιθόστρωτο στην Αγριά (Κοντούλη)
Μπουτζαλιά (Νίκου Σηφουνάκη.
 ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά.
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984.)
Μπουτζαλιά (Σίδερα).
(Φωτογραφία Χρίστου Πρ. Μαϊστρέλη.)
Μπουτζαλιά.
(Φωτογραφία Στρατή Τσουλέλη.)
Μπουτζαλιά.
(Φωτογραφία Χρίστου Πρ. Μαϊστρέλη.) 
Μπουτζαλιά.
(Φωτογραφία Χρίστου Πρ. Μαϊστρέλη.)
Μπουτζαλιά.
(Φωτογραφία Χρίστου Πρ. Μαϊστρέλη.)
Μπουτζαλιά. (Φωτογραφία Χρίστου Πρ. Μαϊστρέλη.)
Πάροδος Αγοράς προς Μπουτζαλιά.
(Φωτογραφία Κώστα Σταματέλη.)
Πάροδος Αγοράς
Πάροδος Κεντρικού προς Μπουτζαλιά.
(Φωτογραφία Κώστα Σταματέλη.)
Πολύμι.
(Φωτογραφία Χρίστου Πρ. Μαϊστρέλη.)

Σταυρί (Νίκου Σηφουνάκη.
ΤΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ αιγαιοπελαγίτικα και στεριανά.
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 1984.)
Σταυρί.
(Αρχείο Χρίστου Πράτσου)
Σταυρί
Στη μέση το χαρακτηριστικό λαγκαδούρ'
για την απορροή των όμβριων νερών
Χάνια

κείμενο - φωτογραφίες κύριου Παναγιώτη Κουτσκουδή

read more "Η ακαταμάχητη γοητεία της άσπρης πέτρας…"
 
>