0 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Εμπόρων Επαγγελματοβιοτεχνών Αγιάσου “ΕΡΜΗΣ”Προς:
Α.  Κα. Καλογήρου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και Περιφερειακό Συμβούλιο
Β. Κον Γαληνό Σπυρίδωνα  Δήμαρχο Λέσβου και Δημοτικό Συμβούλιο
Γ. Κον Αρμενάκα Εμμανουήλ   αντιδήμαρχο Πλωμαρίου - Αγιάσου 
Δ. Κον Τσαμπλάκο Προκόπιο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δ.Ε.  Αγιάσου 
Ε. Κον Ευαγγελινό Μιχαήλ Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αγιάσου και Τοπικό Συμβούλιο Αγιάσου 
Στην Αγιάσο σήμερα 2 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 5μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το νέο εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εμπόρων Επαγγελματοβιοτεχνών Αγιάσου “ΕΡΜΗΣ” προκειμένου να ασχοληθεί με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα: Καταρτισμός Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Στη συνεδρίαση υπήρξε απαρτία αφού έλαβαν μέρος όλα τα νεοεκλεγέντα μέλη.
1) ΒΙΓΛΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2) ΔΕΛΟΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
3) ΣΚΛΕΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4) ΣΟΥΣΑΜΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
5) ΤΑΜΒΑΚΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6) ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
7) ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επακολούθησε ψηφοφορία σύμφωνα με την οποία εξελέγησαν ομόφωνα οι εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σουσαμλή Δήμητρα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σκλεπάρης Ιωάννης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βίγλατζη Γεωργία
ΤΑΜΙΑΣ: Δελόγκου Καλλιόπη
ΜΕΛΟΣ: Ταμβακέρας Παναγιώτης
ΜΕΛΟΣ: Ταμβάκης Φώτιος
ΜΕΛΟΣ: Ταράνης Δημήτριος
Στην πρώτη αλλά και στην δεύτερη συμπληρωματική συνεδρίαση που έγινε συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
Α. Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός των κεντρικών δρόμων καθημερινά όπως και τακτικό πλύσιμο των απορριμματοφόρων.
Β. Καθορισμός δύο θέσεων για λαϊκή αγορά και καθορισμός πεζοδρομίων στα καταστήματα.
Γ. Μεγαλύτερη αστυνόμευση του χωριού λόγω της έξαρσης των κλοπών και ενίσχυση του  Αστυνομικού Τμήματος Αγιάσου.
Δ. Κλείσιμο των κεντρικών δρόμων στην πλατεία του χωριού τους καλοκαιρινούς μήνες,  συγκεκριμένες ώρες της ημέρας από 15 Ιουλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.
Ε. Η τροφοδοσία των καταστημάτων να γίνεται μέχρι της 10 το πρωί.
ΣΤ. Περιορισμός πλανοδίων στις δύο λαϊκές του χωριού που θα υποδείξουμε.
Ζ. Απαίτηση ολοκλήρωσης του πολυδύναμου ιατρείου που έμεινε στα χαρτιά από το 2008.
Επίσης στην συνέλευση συζητήθηκαν και θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
Συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, πάγωμα των χρεών προς ΟΑΕΕ, δωρεάν περίθαλψη, κατάργηση του νόμου φορολογίας 26%, κατάργηση ΕΝΦΙΑ.
Τέλος ζητάμε λύση στα δίκαια αιτήματά μας από κάθε αρμόδιο φορέα και συμπαράσταση των άλλων θεμάτων σε περίοδο που μας μαστίζει η οικονομική κρίση!
 ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ  “ Ο ΕΡΜΗΣ”

read more "Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Εμπόρων Επαγγελματοβιοτεχνών Αγιάσου “ΕΡΜΗΣ”"
 
>